Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 3/2023

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các dịch vụ biên, phiên dịch của Haruka.

Kết thúc tháng 3, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án biên, phiên dịch trong nhiều lĩnh việc tiêu biểu như: mua bán sáp nhập, trao đổi đàm phán, ra mắt sản phẩm mới, khảo sát thị trường v.v. trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là gần 90 đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 3 năm 2023:

 1. Ngày 1/3/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi công việc của Công ty tại Hưng Yên
 2. Ngày 1/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu, hồ sơ cá nhân
 3. Ngày 2/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về họp nội bộ công ty
 4. Ngày 2/3/2023: Hoàn thành dịch vụ Dịch công chứng Việt Anh tài liệu hồ sơ cá nhân
 5. Ngày 2/3/2023:  Cung cấp thành công dịch vụ thiết bị dịch cabin và phiên dịch cabin cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại TP. Hồ Chí Minh
 6. Ngày 2/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu Đơn khởi kiện và Hợp đồng ủy quyền
 7. Ngày 3/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo liên quan đến lĩnh vực vận tải
 8. Ngày 5/3/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật về khảo sát thị trường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Ngày 6/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo liên quan đến quan đến lĩnh vực an toàn và sức khỏe
 10. Ngày 6/3/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ công công ty tại Hưng Yên
 11. Ngày 6 và ngày 7/3/2023: Cung cấp phiên dịch tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực phát triển phần mềm
 12. Ngày 7/3/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Anh Nhật cho cuộc thăm hỏi khách hàng hàng công ty Nhật Bản với đối tác về lĩnh vực khảo sát thị trường tại Hưng Yên
 13. Ngày 7/3/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 14. Ngày 7/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lĩnh vực phúc lợi xã hội
 15. Trong 3 ngày 7,8,9/3/2023, Haruka cung cấp phiên dịch cho Foodex Japan 2023 tại Tokyo, Nhật Bản
 16. Ngày 8/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cho buổi họp cấp cao trong lĩnh vực mua bán sáp nhập tại Bình Dương
 17. Ngày 8/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cho buổi quan sát thị trường bất động sản địa phương tại Hồ Chí Minh, phiên dịch đi kèm đàm phán kinh doanh
 18. Ngày 8/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lĩnh vực bảo hiểm
 19. Ngày 8/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu, hồ sơ cá nhân
 20. Ngày 9/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cho buổi tọa đàm về lĩnh vực dược phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh
 21. Ngày 9/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch online Nhật-Việt cuộc họp cho công ty
 22. Ngày 9/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch tại Hội chợ về nông sản (hoa quả) ở Tokyo Nhật Bản
 23. Ngày 9 và 10/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Anh-Nhật-Việt tại thành phố Hồ Chí Minh
 24. Ngày 9/3/2023: Hoàn thành dịch vụ hiệu đính, layout tài liệu về lĩnh vực y tế
 25. Ngày 9/3/2023: Hoàn thành dịch vụ check hiệu đính tài liệu Nhật Việt về lĩnh vực sản xuất
 26. Ngày 10/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ Công ty tại Hưng Yên
 27. Ngày 10/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo liên quan đến kỹ thuật điện
 28. Ngày 10/3/2023: Hoàn thành dịch vụ dịch công chứng Việt Anh tài liệu hồ sơ cá nhân
 29. Ngày 10/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Nhật tài liệu về các điều khoản trong hợp đồng kinh doanh
 30. Ngày 10/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt bài test kiểm tra năng lực chuyên môn nội bộ công ty
 31. Ngày 11/3/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu Hợp đồng mua bán bất động sản
 32. Ngày 11/3/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cho Đại sứ quán
 33. Ngày 13/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt bằng sáng chế liên quan đến lĩnh vực y dược
 34. Ngày 13/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực y tế (bệnh AIDS, HIV)
 35. Ngày 13/3/2023: Cung cấp phiên dịch cho buổi tới thăm và làm việc với đối tác về sản phẩm dinh dưỡng làm đẹp tại Hồ Chí Minh
 36. Ngày 13/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt trong cuộc họp nội bộ của một doanh nghiệp tại Hưng Yên
 37. Ngày 13/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh tài liệu về các câu hỏi ứng xử trong Doanh nghiệp
 38. Ngày 14/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu trong lĩnh vực du lịch
 39. Ngày 14/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt Online qua Webex
 40. Ngày 14/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu hồ sơ cá nhân
 41. Ngày 14/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt bài viết giới thiệu về Doanh nghiệp
 42. Ngày 14/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cho Đại sứ quán
 43. Ngày 14/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Anh tài liệu dịch Website cho Công ty
 44. Ngày 15/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp nội bộ công ty
 45. Ngày 16/3/2023: Cung cấp phiên dịch tại Quảng Ninh về xin cấp giấy phép đầu tư vào khu công nghiệp
 46. Ngày 16/3/2023: Hoàn thành dịch vụ hiệu đính, layout tài liệu về lĩnh vực y tế
 47. Ngày 17/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cao cấp tại Vĩnh Phúc và Hà Nam
 48. Ngày 17/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh tài liệu, hồ sơ cá nhân
 49. Ngày 20/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh tài liệu, hồ sơ cá nhân
 50. Ngày 20/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Sách hướng dẫn cho cư dân sống tại thành phố Narita, Nhật Bản
 51. Ngày 20/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cho Đại sứ quán Nhật Bản
 52. Ngày 21/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cao cấp về đàm phán thương mại tại Hà Nội trong lĩnh vực thực phẩm
 53. Ngày 21/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp nội bộ công ty
 54. Ngày 22/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về sách hướng dẫn dành cho người nước ngoài sống tại Nhật Bản
 55. Ngày 22/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về các triết lý trong cuộc sống
 56. Ngày 22/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cho Đại sứ quán
 57. Ngày 22/3/2023: Hoàn thành dịch vụ hiệu đính, layout tài liệu về lĩnh vực y tế
 58. Ngày 22/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực ngân hàng
 59. Ngày 23/2/2023: Cung cấp thành công phiên dịch online cho cuộc họp về môi trường với tỉnh Fukuoka và cơ quan ở Việt Nam
 60. Ngày 23/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực công nghệ môi trường
 61. Ngày 23/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cabin Anh-Nhật-Việt tại Hà Nội
 62. Ngày 23/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu nội bộ trong công ty
 63. Ngày 24/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu Nghiên cứu chính sách của một trường đại học tại Nhật Bản
 64. Ngày 24/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu các ứng dụng trong kinh doanh đã được chứng nhận
 65. Ngày 24/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu các thủ tục hành chính của Doanh nghiệp
 66. Ngày 27/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về họp nội bộ công ty
 67. Ngày 27/3/2023: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh
 68. Ngày 27/3 và 29/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại tỉnh Vĩnh Phúc
 69. Ngày 27/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt sách hướng dẫn dành cho người nước ngoài sống tại Nhật Bản
 70. Ngày 27/3/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 71. Ngày 28/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho một doanh nghiệp tại Hưng Yên
 72. Ngày 28/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực y tế
 73. Ngày 28/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt phiếu khảo sát của một doanh nghiệp
 74. Ngày 28/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu, hồ sơ cá nhân
 75. Ngày 29/03/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Anh – Việt cho cuộc họp với đối tác của một doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc
 76. Ngày 29/3/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cao cấp tại Hà Nội
 77. Ngày 29/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về sách hướng dẫn cho người nước ngoài sống tại Nhật
 78. Ngày 29/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu về một ngôi làng cổ tại Nhật Bản
 79. Ngày 29/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo kỹ thuật
 80. Ngày 29/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật giới thiệu tổng quát về tỉnh Quảng Ngãi
 81. Ngày 30 và 31/3/2023: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh
 82. Ngày 30/3/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giảng dạy liên quan đến kỹ thuật điện
 83. Ngày 30/3/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu về một ngôi chùa tại Nhật Bản
 84. Ngày 30/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu sử dụng trong công xưởng
 85. Ngày 30/3/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 86. Ngày 31/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu Ứng dụng phòng chống thiên tai của tỉnh Kochi, Nhật Bản
 87. Ngày 31/3/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực pháp luật