Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 2/2023

Kết thúc tháng 2, Haruka bận rộn với nhiều đơn hàng thuộc các lĩnh vực như kinh tế thương mại, thực phẩm, y tế, pháp luật, văn hóa – xã hội, v.v. ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hà Nam, Bắc Giang, Hưng Yên, Đắc Lắc…

Dưới đây là hơn 50 đơn hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện trong tháng 2 năm 2023:

 1. Ngày 1/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch khẩu hiệu cho Công ty đối tác sang 5 ngôn ngữ khác nhau
 2. Ngày 1/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi trao đổi của các cấp lãnh đạo trong Doanh nghiệp về kế hoạch, chủ trương sắp tới của Doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc
 3. Ngày 1/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu Báo giá cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thực phẩm
 4. Ngày 1/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường
 5. Ngày 4, 5/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt buổi phỏng vấn tuyển kỹ sư sang Nhật làm việc, đồng thời hỗ trợ toàn bộ mọi khâu từ việc thuê phòng hội thảo, tới việc bố trí sắp đặt, v.v.
 6. Ngày 5/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 7. Ngày 5/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 8. Ngày 6/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu, hồ sơ cá nhân
 9. Ngày 7/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi trao đổi liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán tại Hà Nội
 10. Ngày 7/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt hợp đồng cung cấp dịch vụ
 11. Ngày 8/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi đàm phán trao đổi trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng tại Hà Nội
 12. Ngày 8/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt Hợp đồng dịch vụ giữa khách hàng và đối tác
 13. Ngày 9/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về các điều lệ trong công ty
 14. Ngày 9/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính
 15. Ngày 10/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt buổi trao đổi giữa khách hàng và đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh
 16. Ngày 10/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Online Nhật Việt cho Phòng hỗ trợ doanh nghiệp mới, Sở Thương mại và Công nghiệp, chính quyền tỉnh Fukuoka
 17. Ngày 15/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt bài viết liên quan đến chất lượng sản phẩm
 18. Ngày 16/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực địa chất, dự án điện gió tại Hà Nội
 19. Ngày 17/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho buổi hướng dẫn, trao đổi công việc về lĩnh vực xây dựng
 20. Ngày 17/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Online Nhật Việt cho Phòng hỗ trợ doanh nghiệp mới, Sở Thương mại và Công nghiệp, chính quyền tỉnh Fukuoka
 21. Ngày 17/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi công việc của Công ty tại Hưng Yên
 22. Ngày 18/2/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Bắc Giang
 23. Ngày 19/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 24. Ngày 20/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi công việc của Công ty tại Hưng Yên
 25. Ngày 20/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cho hơn 40 sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam
 26. Ngày 20/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 27. Ngày 20/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Online Nhật Việt cho buổi trao đổi liên quan đến ngành y học
 28. Ngày 21/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi tọa đàm về các quy định tài chính trong doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
 29. Ngày 21/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Online Nhật Việt cho buổi trao đổi giữa các lãnh đạo trong công ty
 30. Ngày 21/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi họp giữa Khách hàng với đối tác liên quan đến lĩnh vực vận chuyển hàng hóa
 31. Ngày 22/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt bài viết ra trên số báo thường niên dành cho người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản
 32. Ngày 22/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu, hồ sơ cá nhân liên quan đến các thủ tục hành chính
 33. Ngày 23/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi đàm phán kinh doanh giữa khách hàng và đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh
 34. Ngày 23/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt trang web thông tin nước ngoài của tỉnh Nara, Nhật Bản
 35. Ngày 23/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi công việc của Công ty tại Hưng Yên
 36. Ngày 24/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi trao đổi của các cấp lãnh đạo trong Doanh nghiệp về kế hoạch, chủ trương sắp tới của Doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc
 37. Ngày 24/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật buổi gặp giữa khách hàng và đối tác về lĩnh vực vận chuyển
 38. Ngày 24/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt Nhật về lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh
 39. Ngày 25/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu liên quan đến đánh giá, phân tích giá sản phẩm trong năm
 40. Ngày 26/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cách phân loại, xử lý rác thải
 41. Ngày 26/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực y tế
 42. Ngày 27/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến ngành mỹ phẩm
 43. Ngày 27/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hướng dẫn thao tác trong công xưởng
 44. Ngày 27/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi công việc của Công ty tại Hưng Yên
 45. Ngày 27/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
 46. Ngày 27/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu, hồ sơ cá nhân
 47. Ngày 27/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Online Nhật Việt cho Phòng hỗ trợ doanh nghiệp mới, Sở Thương mại và Công nghiệp, chính quyền tỉnh Fukuoka
 48. Ngày 28/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về buổi trao đổi giữa Khách hàng và đối tác tại Hà Nội
 49. Ngày 28/2/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
 50. Ngày 28/2/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh
 51. Ngày 20/2/2023: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu bổ sung cho hơn 40 sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam
 52. Ngày 28/2/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu về lĩnh vực y tế
Ngày 18/2/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Bắc Giang