5 bạn biên dịch Việt Anh về máy tính

5 bạn biên dịch Việt Anh về máy tính

5 bạn biên dịch Việt Anh về máy tính

04:00 - 29/08/2018

Cần gấp 5 bạn biên dịch Anh - Việt chuyên ngành về máy tính.

Cụ thể là dịch văn bản trang Web về E-learning từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Bạn nào nhận được việc này inbox hoặc gửi CV về email info@harukavn.com.

Liên hệ:

Công ty TNHH Haruka
Địa chỉ: Số 40 đường Gamuda Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 
Website: http://translation.pro.vn  Skype: Haruka translate 
Điện thoại: 024-66666-200/+84 966 052 200